{{tm.page.title | translate}}

{{tm.events[0].name}}

{{tm.events[0].subtitle}}

{{tm.events[0].webremark}}

{{tm.events[0].startts | date:'d MMM yyyy HH:mm'}}

Een beperkt aantal toeschouwers krijgt de mogelijkheid om te participeren aan een VR-experiment waarbij u één van de delen van de voorstelling bekijkt door een VR-bril. Interesse in dit VR-experiment? Meld u hier aan en kies de datum van de voorstelling waarvoor u tickets koopt.


Steun ons, elke gift maakt een verschil!

Toneelhuis wil toegankelijk zijn voor iedereen. Ook voor wie de drempels soms te hoog zijn, voor wie blind is of slechtziend, doof of slechthorend, voor mensen met een beperking of voor wie het financieel moeilijker heeft. Dat kunnen wij niet alleen. Uw steun is broodnodig. Elke gift maakt een verschil. Doet u mee?

Voor meer informatie, fiscale attesten of andere manieren om het Toneelhuis te steunen kan u hier terecht.

Fait la différence !

La Toneelhuis souhaite rester accessible à tout un chacun. Également à ceux pour qui les seuils sont parfois un peu trop élevés pour les franchir sans un coup de main : les personnes aveugles ou malvoyantes, les personnes sourdes ou malentendantes, les personnes avec un handicap ou les personnes vivant dans la précarité. Nous ne pouvons pas y parvenir sans votre aide. Elle est essentielle. Chaque don, si modeste soit-il, fait une différence. Vous souhaitez contribuer?
Vous trouverez plus d’information sur le fonctionnement de notre accessibilité ici.

Make a difference !

Toneelhuis wants to be accessible for everyone. Including those for whom the threshold is sometimes too high – people who are blind or visually impaired, deaf or hard of hearing, people with a handicap or those who are less well off financially We can’t do this alone. Your support is sorely needed. Every donation makes a difference.  Would you like to help?
More information about our activities regarding accessibility and how to support Toneelhuis can be found here.


We are happy to send you service emails about the performances for which you purchased tickets. Your e-mail address will only be used for this purpose and will never be passed on to third parties. If you wish, you can register here for our monthly newsletter or to receive various brochures.

You can read about how we handle your personal data in our privacy statement.

If you continue with your order, you automatically agree with this privacy statement.

We sturen u graag servicemails over de voorstellingen waarvoor u tickets kocht. Uw e-mailadres wordt enkel voor dit doeleinde gebruikt en nooit doorgegeven aan derden. Indien u dit wenst, kan u zich hier inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief of voor het ontvangen van verschillende brochures.

Hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, leest u in onze privacyverklaring.

Als u verder gaat met uw bestelling, gaat u automatisch akkoord met deze privacverklaring.

INFO: Rang C: Zitplaatsen op zijbalkon 2 rij 1 geven voor deze voorstelling en in deze rang een goede zichtlijn.

Vanaf 29 oktober 2021 dient u voor alle voorstellingen in de Bourla in het bezit te zijn van een Covid Safe Ticket als extra toegangscontrole. Na die controle kan u in de zaal naast elkaar zitten en dient u geen mondmasker te dragen. U mag dat uiteraard wel doen als u zich daar beter bij voelt. Raadpleeg ook regelmatig onze website voor updates.
A partir du 29 octobre 2021 vous devrez être en possession d'un Covid Safe Ticket comme contrôle d'entrée supplémentaire pour les spectacles au Bourla. Après cette vérification, vous pouvez vous asseoir côte à côte et vous ne devez pas porter de masque. Consultez régulièrement notre site web pour les mises à jour.
From October 29 onwards you must be in possession of a Covid Safe Ticket for all performances in the Bourla as extra access control. After that check you can sit next to each other and you should not wear a mask. Of course you can wear a mask if you feel better about it. Also check our website regularly for updates.