{{tm.page.title | translate}}

1. Het is de allereerste keer dat je dit emailadres gebruikt in deze module. Enkel deze eerste keer vragen we je om een formulier met gegevens in te vullen. Nadien volstaat je emailadres om in te schrijven voor voorstellingen.

2. Mogen we je vragen om vooral goed aan te duiden voor welke school je inschrijft en wat je functie is?

1. Geef je emailadres op, gebruik hiervoor je persoonlijke werkadres.

2. Duid aan of het om een eerste keuze of een reservekeuze gaat.

3. Indien je aangeeft dat een andere datum en/of een ander speeluur mogelijk zijn, vergroot je je kans om toegewezen te kunnen worden. Een reservekeuze zullen we pas toewijzen als het onmogelijk is om je je eerste keuze toe te wijzen.

4. Neem klassen samen in één aanvraag, indien jullie samen wensen te komen. Zo behandelen we de groep in totaliteit. Duid evenwel aan als we de groep mogen splitsen. We gaan er in dat geval wel van uit dat we een klas nooit splitsen.

{{tm.events[0].name}}

{{tm.events[0].subtitle}}

{{tm.events[0].startts | date:'fullDate'}}

{{tm.events[0].startts | date:'shortTime'}}

{{tm.events[0].locationname}}

{{tm.events[0].webremark}}

Bel voor vragen over schoolreservaties naar tel. 015 29 40 06 of mail naar CCMscholen@mechelen.be. Wij helpen je graag verder!