Ancienne Belgique

{{tm.page.title | translate}}

The ticket price includes €3 booking fee.
Your order will expire within 15 minutes. You need to complete your order in that time.

De ticketprijs bevat €3 reservatiekosten.
Werk je bestelling tijdig af! Na 15 minuten worden onafgewerkte orders verwijderd.

Le prix des billets inclut €3 de frais de réservation.
Vos tickets sont réservés pendant 15 minutes. Terminez votre commande endéans cette limite.

Order a token voucher now and avoid queues at the token counter.

Voeg een vrije bijdrage voor Straatverplegers vzw toe aan uw bestelling. Samen maken we een eind aan dakloosheid!

Add a free contribution for Infirmiers de Rue (Street Nurses) to your order. Together, let's end homelessness!

Versez un montant de votre choix pour Infirmiers de Rue ASBL . Ensemble, mettons fin au sans-abrisme !

{{tm.events[0].name}}

{{tm.events[0].startts | date:'eventDate'}}