{{tm.events[0].name}}

{{tm.events[0].subtitle}}

{{tm.events[0].webremark }}Solidair Ticket = Solidaire Douche

Solidaire Tickets worden Solidaire Douches voor onze partner DoucheFLUX.

In het verleden was het basisidee van een solidair ticket heel simpel : je kon bijdragen aan de aankoop van een ticket voor iemand die het niet breed heeft, vanaf 1€. Door de annulering van het festival is dit niet meer mogelijk. Maar we willen waakzaam blijven voor de noden van mensen die zich in de meest precaire omstandigheden bevinden in onze samenleving.

Daarom zullen, in deze uitzonderlijke gezondheidscrisis, alle bijdragen voor de solidaire tickets dit jaar worden doorgestort naar onze partner DoucheFLUX. In deze moeilijke tijden blijven zij kostbaar werk verzetten om mensen in nood te helpen.

Een Solidaire Douche kost €5, maar je kan voor een bedrag vanaf €1 bijdragen.

Ga voor meer informatie naar www.kfda.be/solidairedouchesolidaire of naar www.doucheflux.be

Ticket Solidaire = Douche Solidaire

Nous transformons nos Tickets Solidaires en Douches Solidaires auprès de notre partenaire DoucheFLUX.

Les années précédentes, le principe du « ticket solidaire » était simple: vous pouviez contribuer au ticket d’une personne plus démunie, par tranche de € 1. Suite à l’annulation du festival, cela n’est plus possible. Mais nous souhaitons rester vigilant·es aux besoins des personnes en situation précaire.

C'est pourquoi, dans ces circonstances exceptionnelles de crise sanitaire, toutes les contributions pour les tickets solidaires seront transmises à notre partenaire DoucheFLUX. En ces temps difficiles, ils continuent à faire un travail précieux pour aider les personnes dans le besoin en offrant des Douches Solidaires.

Une Douche Solidaire coûte 5€, mais vous pouvez contribuer pour n’importe quel montant à partir de 1€.

Plus d'infos sur www.kfda.be/douchesolidairedouche ou sur www.doucheflux.be

Solidary Ticket = Solidary Shower

Solidary Tickets become Solidary Showers given to our partner DoucheFLUX.

In previous years, the basic idea of the solidary ticket was to contribute to the cost of a ticket for someone who is less advantaged. Due to the cancellation of the festival, this is no longer possible. Still, we want to remain attentive to the needs of people in precarious life conditions.

This is why, in this exceptional situation of a health crisis, all contributions for the solidarity tickets will be directly passed on to our partner DoucheFLUX. In these difficult times, they continue to do valuable work to help people in need by offering Solidary Showers.

A Solidary Shower costs 5€, but you can contribute for any amount from 1€.

More info on www.kfda.be/douchesolidairedouche or on www.doucheflux.be