{{tm.account.name}}

{{tm.page.title | translate}}

{{tm.events[0].name}}

{{tm.events[0].subtitle}}

{{tm.events[0].startts | date:'fullDate'}}

{{tm.events[0].startts | date:'H.mm'}}

{{tm.events[0].locationname}}

Koop je tickets voor meer dan 4 voorstellingen, boek dan je bundel met combinatiekorting. Zo krijg je automatisch minstens 5% korting!
Koop je bundel hier

Schenk een ticket


Iedereen heeft recht op cultuur en daar zetten wij bij 30CC graag op in met ‘Schenk een Ticket’. Met de giften van onze bezoekers ondersteunen we twee concrete acties:
  • Samen met het OCMW Leuven en de buurt- en wijkwerkingen focussen we in het bijzonder op families met jonge kinderen. In Vlaanderen (ook in Leuven) wordt immers 1 op de 7 kinderen geboren in een gezin in armoede. We stimuleren hun cultuurdeelname door vele activiteiten (theaterbezoeken, ateliers, etc). Dankzij ‘Schenk een ticket’ kunnen we deze kinderen en hun familie ook uitnodigen op een voorstelling. In 2024 ontvangen we hen bij ‘Zohra’s feestje’ in 30CC/Wagehuys en na afloop kunnen ze gezellig nagenieten bij een drankje
  • Daarnaast is 30CC sinds kort ook een ‘Hartelijke Plek’. In Leuven zijn er tal van Hartelijke Plekken: geëngageerde handelaars en organisaties zetten hun deuren open en nodigen hun bezoekers uit elkaar te trakteren op een deugddoende koffie, een lekker maal, … en nu ook een ticket van 30CC. Dankzij jouw gift kan 30CC – op eenvoudige vraag – een gratis ticket aanbieden aan wie het niet kan betalen.

Jij kan dus helpen! Bij elke aankoop kan je € 5, € 10 of een bedrag naar keuze schenken aan een kansarm kind of zorgen voor een gratis ticket voor wie het financieel moeilijk heeft. Alvast onze warme dank!

Donate a ticket


Everyone has the right to culture and we at 30CC support that with 'Donate a Ticket'. With the donations of our visitors, we support two substantial actions:
  • Together with the OCMW Leuven and the neighbourhood centres, we focus in particular on families with young children. After all, in Flanders (including Leuven) 1 in 7 children is born in a family in poverty. We stimulate their cultural participation through many activities (theatre visits, studios, etc). Thanks to 'Donate a ticket', we can also invite these children and their families to a performance. In 2024 we will receive them at ‘Zohra's feestje’ in 30CC/Wagehuys and afterwards they can enjoy a drink.
  • In addition, 30CC has recently become a ‘Heartfelt Place’. There are numerous ‘Heartfelt Places’ in Leuven: committed shops and organizations open their doors and invite their visitors to treat each other to a good coffee, a tasty meal ... and now also a 30CC ticket. Thanks to your donation, 30CC can – on simple request – offer a free ticket to those who cannot afford it.

So you can help! With every purchase, you can donate € 5, € 10 or an amount of your choice to an underprivileged child or provide a free ticket for those who are struggling financially. Our warm thanks in advance!

Toegankelijkheid

Ben je rolstoelgebruiker, slecht te been, slechtziend of slechthorend, dan geven we je heel graag een aangepaste plaats. Neem hiervoor contact met de Ticketbalie via ticket@30cc.be of Tickettelefoon 016 27 40 00.

Accessability

If you are wheelchair-bound or you have impaired mobility, partial sight or hearing impairment, then we are happy to provide a special seating arrangement. Our ticket team is at your disposal via ticket@30cc.be, 016 27 40 00 or at the Ticket desk (check the opening hours).